Chi tiết về Tác giả

Hằng, Trương Thúy Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 3 (2018) - KINH TẾ, KINH DOANH
    ẢNH HƯỞNG CỦA NIỀM TIN CÁ NHÂN VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA GIA ĐÌNH, BẠN BÈ ĐỐI VỚI DỰ ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ
    Tóm tắt  XML