Chi tiết về Tác giả

Sơn, Lê Văn Học viện Phụ nữ Việt Nam

  • S. 2 (2018) - KINH TẾ, KINH DOANH
    ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B: MỘT SỐ LƯU Ý VỚI DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI VIỆT NAM
    Tóm tắt  XML