T. 163, S. 7 (2017)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Các xu hướng tình cảm tôn giáo ở châu Âu và Nga Tóm tắt PDF
Lambert Yves 3-19

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo ở Việt Nam-Một số biểu hiện đặc thù Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Đạt 20-32
Khái quát lịch sử xã hội của ba hệ phái Tin lành được công nhận về tổ chức ở Việt Nam vào đầu thế kỷ 21 Tóm tắt PDF
Wong Ai Khim 64-87
Giao lưu và cố kết cộng đồng trong nghi lễ cúng đình ở xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 88-101
Thờ cúng tổ tiên - Chỗ dựa tinh thần (trường hợp người Sila, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) Tóm tắt PDF
Phan Mạnh Dương 102-114
Phát huy vai trò của các tôn giáo ở Việt Nam tham gia công tác xã hội, từ thiện Tóm tắt PDF
Lê Bá Trình 115-125

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Chính sách bài Phật giáo của Đường Vũ Tông và pháp nạn Hội Xương (842-846) Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 33-63
Sùng bái Vishnu - Một hiện tượng đặc biệt ở Campuchia dưới thời vua Suryavarman II (1113-1150) Tóm tắt PDF
Dương Thị Ngọc Minh 126-135


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP