T. 150, S. 12 (2015)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Suy tư thần học về một mô thức sống đạo Cơ Đốc (Tin Lành) Tóm tắt PDF
Công Nghĩa Tụ 3-22
Quan niệm về bản thể của Phật giáo qua Kinh Viên Giác Tóm tắt PDF
Đinh Quang Hổ 23-29

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Hoạt động giáo dục Phật giáo trong Phong trào Chấn hưng Phật giáo Miền Trung (1932-1951) Tóm tắt PDF
Dương Thanh Mừng 30-52
Tính Phật trong lăng tẩm nữ quý tộc thời Nguyễn ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Phạm Đức Mạnh 53-81
Quan điểm của Vatican, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và Hội đồng Giám mục Việt Nam về truyền thông, truyền thông xã hội Tóm tắt PDF
Đỗ Thu Hường 82-95
Sống đạo Công giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam (Tác động và ảnh hưởng của nghi lễ Công giáo tới sự phát triển văn hóa, xã hội) Tóm tắt PDF
Nguyễn Nghị 96-104
Nghi thức thờ cúng ông bà tổ tiên của tín đồ theo đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Phong Vũ 105-120

TIN TÔN GIÁO

Thiền phái Tào Động Việt Nam PDF
Nguyễn Văn Quý 121


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP