T. 100, S. 10 (2011)

Mục lục

TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Mấy suy nghĩ về tôn giáo và lễ hội hiện nay. (phần cuối) Tóm tắt PDF
Đỗ Quang Hưng 3
Lại bàn về ảnh hưởng của Tôn giáo đến tư duy của người Việt. Tóm tắt PDF
Phùng An Na 10

TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC

Biểu hiện của yếu tố Nữ qua hình tượng Phật Bà Quan Âm trong tư tưởng Phật giáo Việt Nam. PDF
Trịnh Thị Dung 16
Ảnh hưởng của Phật giáo trong truyện "Quan Âm Thị Kính". Tóm tắt PDF
Lê Thị Huệ 21
Đôi nét về sự tích Bà Chúa Thượng Ngàn và ngôi đền, chùa liên quan ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Tóm tắt PDF
Lê Thị Vân Anh 29
Tập tục, tín ngưỡng liên quan đến dựng nhà của người Dao áo dài tỉnh Hà Giang. Tóm tắt PDF
Phạm Minh Phúc 36
Quá trình hội nhập văn hóa âm nhạc Công giáo ở Việt Nam. Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Lâm 46
Mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với các tổ chức Tin Lành hiện nay. Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Dương 54

TÔN GIÁO Ở NƯỚC NGOÀI

Báo L'osservatore Romano của Tòa Thánh Vatican tròn 150 tuổi. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 63

THƯỜNG THỨC TÔN GIÁO

Cách tính ngày Lễ Phục Sinh một cách giản tiện nhất. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nghệ 74

GIỚI THIỆU SÁCH

Giáo phận Đà Nẵng lịch sử và những vấn đề hiện tại. Tóm tắt PDF
Đoàn Triệu Long 75

TIN TÔN GIÁO

Vài nét về chuyến tôn gdu thứ ba tới nước Đức của Giáo hoàng Benedicto XVI. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng 69


Nghiên cứu Tôn Giáo ISSN: 1859-0403

VietnamJOL is supported by INASP