T. 18, S. 4 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CHỐNG BỆNH GUMBORO CỦA GÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG VACXIN ĐƠN GIÁ VÀ ĐA GIÁ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG Tóm tắt Không đề
Nguyễn Hồng Minh và cs 1-10
VI KHUẨN E.COLI GÂY BỆNH PHÙ ĐẦU LỢN SAU CAI SỮA VÀ CHẾ TẠOTHỬ NGHIỆM AUTO-VACCINE PHÒNG BỆNH Tóm tắt Không đề
Đặng Xuân Bình 11-18
KẾT QUẢ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM QUY TRÌNHXÁC ĐỊNH VI KHUẨN Verotoxigenic E. coli ( VTEC ) TRONG MẪU THỊT TƯƠI Tóm tắt Không đề
Đỗ Ngọc Thúy và cs 19-23
ĐỘ DÀI MIỄN DỊCH VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA VẮC XIN VÔ HOẠT TỤ HUYẾT TRÙNG GÀ DÙNG MONTANIDE 50 LÀM CHẤT BỔ TRỢ MIỄN DỊCH Tóm tắt Không đề
Nguyễn Mạnh Thắng và cs 24-28
TÌNH HÌNH THẢI TRỪ SALMONELLA THEO PHÂN Ở LỢN NUÔI TẠI CƠ SỞ CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TRÊN MỘT SỐ TỈNH MIẾN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt Không đề
Đặng Xuân Bình và cs 29-36
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH CẦU TRÙNG TRÊN GIỐNG GÀ AI CẬP VÀ LƯƠNG PHƯỢNG TẠI HUYỆN SÓC SƠN – HÀ NỘI Tóm tắt Không đề
Lương Tấn Phát và cs 37-43
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU TRÊN GÀ THỊT TẠI HAI TỈNH VĨNH LONG VÀ SÓC TRĂNG Tóm tắt Không đề
Nguyễn Hữu Hưng 44-48
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI 2 TỈNH BẮC NINH VÀ BẮC GIANG Tóm tắt Không đề
Nguyễn Nhân Lừng và cs 49-53
TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI VÀ BỆNH CÊTÔN HUYẾT TRÊN ĐÀN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI, NÔNG HỘ VÙNG HÀ NỘI VÀ PHỤ CẬN Tóm tắt Không đề
Phạm Ngọc Thạch và cs 54-59
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN VÀ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐÀN LỢN RỪNG NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VIỆT NAM Tóm tắt Không đề
Đỗ Thị Kim Lành và cs 60-65
HIỆU QUẢ CỦA CÁC CHẾ PHẨM TỪ CÂY BỒ CÔNG ANH MŨI MÁC ( Lactuca indica L) TỚI KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA GÀ THỊT Tóm tắt Không đề
Bùi Thị Tho và cs 66-70

Nâng cao - Tham khảo

NHỮNG BỆNH LÝ NỔI TRỘI Ở LỢN Tóm tắt Không đề
Lê Quang Toản 71-76
BỆNH DO KÝ SINH TRÙNG LEUCOCYTOZOON Tóm tắt Không đề
Lê Văn Năm 77-84
CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN AN TOÀN SINH HỌC VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO CƠ SỞ CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM BỆNH ĐỘNG VẬT Tóm tắt Không đề
Nguyễn Văn Cảm 85-90

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

MẠNG LƯỚI THÚ Y CƠ SỞ CẦN CÓ VỊ THẾ TRONG XÃ HỘI Tóm tắt Không đề
Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Đăng Khải 91-94
NGÀNH THÚ Y VỚI CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ THỦY SẢN Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt XML
Nguyễn Văn Hưng 95-99