T. 18, S. 3 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

ĐỘC LỰC CỦA VIRUT CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO H5N1 NHÁNH 7 HA TRÊN GIA CẦM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng và cs 1-6
SỰ LÂY TRUYỀN QUA NHAU VÀ TÍNH GÂY BỆNH CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 TRÊN BÀO THAI CHUỘT Tóm tắt PDF
Hò Thị Việt Thu 7-13
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NHIỄM SALMONELLA Ở GÀ THỊT GIẾT MỔ THEO 2 HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ THỦ CÔNG Tóm tắt PDF
tRẦN Thị Hạnh 14-19
PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON MẮC BỆNH TIÊU CHẢY Tóm tắt PDF
Võ Thành Thìn 20-25
XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI O157:H7 TRÊN TRÂU, BÒ KHỎE MẠNH Ở MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hải và cs 26-32
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ LỢN SAU CAI SỮA BỊ TIÊU CHẢY VÀ CHẾ TẠO THỬ NGHIỆM VACXIN PHÒNG BỆNH Tóm tắt PDF
Trần Đức Hạnh 33-45
NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CHUỘT Babl/C VỚI KHÁNG NGUYÊN TIÊN MAO CỦA VI KHUẨN E.coli O157:H7 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tâm và cs 46-52
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ VI KHUẨN KẾ PHÁT GÂY CHẾT LỢN TRONG VÙNG DỊCH TAI XANH Ở HUYỆN VĂN LÂM- HƯNG YÊN NĂM 2010 Tóm tắt PDF
Tiêu Quang An và cs 53-60
THEO DÕI MỘT SỐ CHỈ TIÊU LÂM SÀNG, SINH LÝ MÁU TRONG BỆNH VIÊM RUỘT CẤP VÀ MÃN TÍNH Ở LỢN CON SAU CAI SỮA Tóm tắt PDF
Chu Đức Thắng và cs 61-66
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, THỜI GIAN TỒN TẠI CỦA ĐỐT VÀ TRỨNG SÁN DÂY Ở NGOẠI CẢNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Lan và cs 67-73
KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ GAN THẬN MỦ Ở CÁ TRA CỦA BỘT LÁ CÂY XUÂN HOA Tóm tắt PDF
Huỳnh Kim Diệu 74-79

Nâng cao - Tham khảo

SỰ ĐA DẠNG VỀ CÁC BỆNH GIA SÚC LÂY SANG NGƯỜI (ZOONOSE) ĐỊNH NGHĨA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỂ GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT Tóm tắt PDF
Marc Savey và cs 80-88

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CAC SEROTYP HUYẾT THANH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐÔNG NAM Á Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 89-92
Kinh nghiệm điều trị một số bệnh gây tác hại lớn cho chăn nuôi trâu bò Tóm tắt PDF
Đỗ Cường Kỳ 93-93
GIA CẦM BIẾN ĐỔI GEN KHÔNG TRUYỀN VIRUT CÚM H5N1 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm sưu tầm 94-94
BỆNH CÚM LỢN Tóm tắt PDF
Lê Quang Toản sưu tầm 95-96