T. 18, S. 2 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH VI RÚT CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO H5N1 NHÁNH 7 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng và cs 1-7
KẾT QUẢ CÔNG CƯỜNG ĐỘC GÀ, VỊT, NGAN SAU KHI DÙNG VACXIN CÚM GIA CẦM TÁI TỔ HỢP H5N1 CHỦNG RE-5 CỦA TRUNG QUỐC Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm và cs 8-12
ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ SAU TIÊM VACXIN PHÒNG BỆNH DO MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE GÂY RA Ở LỢN Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Chương 13-19
XÁC ĐỊNH CÁC GEN ĐỘC TỐ VÀ KHẢ NĂNG GÂY BỆNH CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN E. coli O157:H7 PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ THỊT BÒ Ở KHU VỰC HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Phạm Thị Việt Tâm và cs 20-25
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN Ở BÒ TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ THỬ HIỆU QUẢ TẨY TRỪ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hưng 26-35
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ KHẢ NĂNG SỐNG CỦA TRỨNG VÀ ẤU TRÙNG GIUN XOĂN HAEMONCHUS CONTORTUS Ở NGOẠI CẢNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Lan và cs 36-41
NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VÀ TIÊU CHUẨN HÓA HỖN DỊCH UỐNG ALBENDAZOLE Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Thanh My và cs 42-46
SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA GỪNG (Zingiber officinale Roscoe) VÀ NGHỆ (Curcuma longa L.) Tóm tắt PDF
Huỳnh Kim Diệu 47-55
KHẢO SÁT TÁC DỤNG CỦA LÁ CÂY XUÂN HOA ((Pseuderanthemum palatiferum) TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH TIÊU CHẢY Ở LỢN CON Tóm tắt PDF
Bùi Thị Tho và cs 56-63
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BỆNH GAN TỤY TRÊN TÔM SÚ (Penaeus monodon) NUÔI Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪ Tóm tắt PDF
Bùi Quang Tề và cs 64-73
BIẾN ĐỔI MÔ BỆNH HỌC Ở GAN TỤY TÔM SÚ NUÔI BỊ BỆNH PHÂN TRẮNG Tóm tắt PDF
Nguyễn thị thu Hà và cs 74-80

Nâng cao - Tham khảo

HIỆU QUẢ CỦA CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT CÚM GIA CẦM Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm 81-83
Tình hình ô nhiễm dioxin trong thịt gia súc , gia cầm tại Đức và vấn đề vệ sinh an toàn thực phảm nguồn gốc động vật Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 84-88
THÚ Y CỘNG ĐỒNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 89-90

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

Bệnh nấm phổi trên vịt Tóm tắt PDF
Trương Thị Ánh Tuyết 91-95
MỨC ĐỘ KHÁNG THỂ Ở GÀ CON MỘT NGÀY TUỔI CỦA MỘT SỐ XÍ NGHIỆP ẤP TRỨNG TẠI HÀ NỘI VÀ HÀ GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Trung 96-97