T. 19, S. 3 (2012)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

PHÂN LẬP, ĐỊNH SEROTYPE VIRUT VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM TỪ GÀ THỊT Tóm tắt PDF
Võ Thị Trà An 1-5
Phân tích di truyền của virut viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 Tóm tắt PDF
Hồ Thi Việt Thu và cs 6-13
Đặc điểm bệnh lý Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (PRRS) ở lợn con sau cai sữa và lợn choai và xác định bằng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan và cs 14-21
Bệnh tích và tỉ lệ nhiễm một số vi khuẩn cộng nhiễm trên heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa Tóm tắt PDF
Lâm Thị Thu Hương 22-28
PHÂN TÍCH MỘT SỐ GEN BIẾN THỂ CỦA ĐỘC TỐ SHIGA CỦA VI KHUẨN Escherichia coli O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Bùi Thị Ba và cs 29-35
TÌNH HÌNH NHIỄM VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG THUỐC CỦA SALMONELLA SPP PHÂN LẬP TỪ VỊT VÀ MÔI TRƯỜNG NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Hiền và cs 36-41
KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE Ở LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI VIRUT RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN TẠI TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Lê Văn Dương và cs 42-47
TẦN SỐ XUẤT HIỆN VIBRIO CHOLERAE TRÊN TÔM VÀ NHUYỄN THỂ, XÁC ĐỊNH SEROGROUP O1, O139 VÀ BIOTYPE CỦA V. CHOLERAE BẰNG KỸ THUẬT Multiplex-PCR Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Trang và cs 48-57
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN SÁN Ở NGỰA BẠCH TẠI HUYỆN THANH TRÌ - HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Doanh và cs 58-64
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ BỆNH XETON HUYẾT CỦA BÒ SỮA CAO SẢN NUÔI TẠI HÀ NỘI VÀ VÙNG PHỤ CẬN. BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Thạch và cs 65-72

Nâng cao - Tham khảo

Escherichia coli (E. coli) , E. coli 0157: H7 , Clenbuterol và giết mổ tập trung trên quan điểm an toàn thực phẩm ( Bài tổng hợp) Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 73-78
BỆNH DẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á Tóm tắt PDF
Văn Đăng Kỳ và cs 79-85
CÔNG TY THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 56 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN Tóm tắt PDF
Phạm Quang Thái 86-90

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

SẢN XUẤT VACXIN CÚM GIA CẦM NAVET-VIFLUVAC, CHỦNG NIBGR-14 Ở VIỆT NAM ( Thông báo khoa học) Tóm tắt PDF
Trần Xuân Hạnh 91-96
HOẠT ĐỘNG MẠNG LƯỚI THÚ Y CƠ SỞ TỈNH BẮC GIANG – MỘT MÔ HÌNH MỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm 97-101