Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỆNH DẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI CÁC NƯỚC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Văn Đăng Kỳ và cs

Tóm tắt


Bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây chết người. Theo Tổ chức Y tế thế giới ước tính mỗi năm khoảng 50.000 người chết do bệnh dại, trong đó khu vực Đông Nam Á chiếm khoảng  40% (20,000 người). Tại một số  quốc gia đang phát triển đã gặp phải vấn đề  nghiêm trọng về bệnh dại, là gánh nặng kinh tế, phải mất nhiều công sức và tiền của cho những nỗ lực loại trừ  bệnh dại. Do đó,  phòng chống bệnh dại vẫn là mối quan tâm của các quốc gia khu vực ASEAN và  cộng đồng quốc tế. Qua tham dự Hội nghị về bệnh dại do ASEAN/FAO/OIE/WHO phối hợp tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 1 năm 2012, chúng tôi xin chia sẽ một số thông tin về tình hình bệnh dại và các hoạt động phòng, chống bệnh dại của các nước Đông Nam Á, cũng như các kế hoạch hành động của cộng đồng để loại trừ bệnh dại khu vực ASEAN vào năm 2020 đến các đồng nghiệp, tổ chức và các bạn đọc quan tâm.


Toàn văn: PDF