Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bệnh tích và tỉ lệ nhiễm một số vi khuẩn cộng nhiễm trên heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa

Lâm Thị Thu Hương

Tóm tắt


Tóm tắt

         Hội chứng gầy còm sau cai sữa (PMWS) đã được xác định ở 110 trong số 170 (64, 71%) heo còi và loại thải có nguồn gốc từ 2 tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ dựa trên khảo sát bệnh tích đại thể và vi thể. Các bệnh tích sưng hạch bẹn cạn, sưng hạch màng treo ruột, phổi không xẹp hoặc viêm phổi kẽ xuất hiện trên 50% số ca. Bệnh tích mất mô lympho và xâm nhập đại thực bào nhiều nhân được ghi nhận trên các cơ quan theo thứ tự: hạch bẹn cạn (100%, 18,18%), hạch ruột (72,73%, 10,91%), lách (25,45%, 4,54%) và hạch phổi (9,09%, 0%). Phân lập, giám định vi khuẩn từ mẫu phổi, hạch phổi và hạch ruột của 40 heo còi PMWS và 20 heo còi không PMWS cho thấy các ca đều nhiễm ít nhất 1 loại vi khuẩn. Trên heo PMWS, tỉ lệ nhiễm kèm vi khuẩn E. coli cao nhất (55%), kế là Streptococcus (42,5%), Salmonella (32,5%), Pasteurella multocida (22,5%) và thấp nhất là Haemophilus parasuis (17,5%). Nhiễm đồng thời 3 loại vi khuẩn chỉ gặp trên heo PMWS (20%).

       Từ khóa: Heo con, Gày còm sau cai sữa (PMWS), Bệnh tích, Vi khuẩn đồng nhiễm , Tỷ lệ nhiễm


Toàn văn: PDF