Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của probiotic chứa bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng và số lượng một số vi khuẩn đường ruột lợn con sau cai sữa

Nguyễn Đình Trinh, Nguyễn Thị Dung, Vũ Đức Hạnh, Phạm Kim Đăng, Trần Minh Hải, Nguyễn Bá Tiếp

Tóm tắt


Tác dụng của chế phẩm Bacillus Weaner (BW) chứa vi khuẩn Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng và số lượng của một số vi khuẩn đường ruột ở lợn con sau cai sữa đã được đánh giá trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy BW không ảnh hưởng đến sinh trưởng, nhưng cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn của lợn; giảm tỷ lệ lợn mắc bệnh tiêu chảy và tổng số ngày tiêu chảy. BW không làm thay đổi số lượng vi khuẩn Clostridium perfringens và Escherichia coli trong mẫu chất chứa tá tràng, không tràng, kết tràng và trực tràng; làm tăng số lượng Lactobacillus và tổng số vi khuẩn hiếu khí trong chất chứa tá tràng, không tràng, kết tràng. Kết quả nghiên cứu này có thể là căn cứ để bổ sung BW vào thức ăn cho lợn con sau cai sữa. 

Toàn văn: PDF