Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của viêm tử cung đến thời gian chảy sản dịch sau khi đẻ ở bò sữa

Nguyễn Văn Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu thời gian chảy sản dịch của bò sữa và ảnh hưởng của yếu tố viêm tử cung đối với thời gian chảy sản dịch. Nghiên cứu được thực hiện trên 218 bò sữa tại một số trang trại thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Sản dịch của bò sữa được theo dõi từ khi bò đẻ cho tới khi hết sản dịch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chảy sản dịch của bò chia thành hai giai đoạn, giai đoạn chảy dịch màu hồng với thời gian trùng bình là 7,6 ± 2,8 ngày và giai đoạn chảy dịch màu trắng với thời gian trung bình là 4,9 ± 1,7 ngày. Tổng thời gian chảy sản dịch của bò sữa là 12,5 ± 3,2 ngày. Viêm tử cung là nguyên nhân làm tăng thời gian chảy sản dịch của bò sữa. Sử dụng kết hợp các loại thuốc PGF2alpha, oxytoxin và catosal để điều trị có thể rút ngắn thời gian chảy sản dịch và giảm tỷ lệ viêm tử cung ở bò sữa.

Toàn văn: PDF