Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp của PCV2 trong Elisa chẩn đoán phát hiện kháng thể kháng PCV2 trong huyết thanh lợn

Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Vũ Hoàng, Lý Đức Việt, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Lương, Đặng Thị Kiều Anh, Nguyễn Thúy Duyên, Nguyễn Thế Vinh, Takehiro Kokuho

Tóm tắt


Kết quả của những nghiên cứu gần đây cho thấy, protein mã hóa bởi khung đọc mở 2 (ORF2) của PCV2 là protein có mang hoạt tính miễn dịch chủ yếu. Ngoài ra, các protein ORF2 tái tổ hợp cũng phản ứng mạnh với huyết thanh của lợn bị nhiễm PCV2, cho thấy khả năng sử dụng ORF2 protein tái tổ hợp trong các phản ứng chẩn đoán như ELISA. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng hệ thống baculovirus nhằm sản xuất kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp phục vụ công tác chẩn đoán và làm nguyên liệu chế tạo vacxin phòng bệnh. Phương pháp ELISA sử dụng kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp nhằm phát hiện kháng thể kháng PCV2 trong huyết thanh lợn cũng đã được thiết lập. 286 mẫu huyết thanh thực địa được sử dụng để thiết lập ELISA nhằm phát hiện kháng thể kháng PCV2 và được so sánh với hai phương pháp: IPMA và kít ELISA thương mại. Kết quả thử nghiệm cho thấy phương pháp ELISA sử dụng kháng nguyên tái tổ hợp có độ đặc hiệu (97,16%) và độ nhạy (100%) là hoàn toàn phù hợp cho công tác chẩn đoán huyết thanh học phát hiện kháng thể kháng PCV2 trong huyết thanh lợn và điều tra dịch tễ các bệnh có liên quan tới PCV2 tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF