Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 28, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm sản xuất protein ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2

Đặng Vũ Hoàng, Trương Quốc Phong, Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Lương, Đặng Thị Kiều Anh, Nguyễn Thúy Duyên, Nguyễn Thế Vinh, Kokuho Takehiro

Tóm tắt


Những nghiên cứu gần đây cho thấy protein mã hóa bởi khung đọc mở 2 (ORF2) của virus PCV2 là protein có mang hoạt tính miễn dịch chủ yếu. Ngoài ra, các protein ORF2 tái tổ hợp cũng phản ứng mạnh với huyết thanh của lợn bị nhiễm PCV2 cho thấy khả năng sử dụng ORF2 protein tái tổ hợp trong các phản ứng chẩn đoán như ELISA hay IPMA. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm tái tổ hợp protein ORF2 của virus PCV2 phân lập tại Việt Nam. Kết quả phản ứng chẩn đoán IPMA cho thấy protein ORF2 của virus PCV2 tái tổ hợp bằng hệ thống biểu hiện baculovirus mang đặc tính sinh học tự nhiên. Ngoài ra, protein ORF2 của virus PCV2 tái tổ hợp thu được từ nghiên cứu này có thể được sử dụng để chế tạo sinh phẩm chẩn đoán và nguyên liệu tiến tới sản xuất vacxin

Toàn văn: PDF