Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NESTED PCR PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH TYPE PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) Ở ĐÀN LỢN NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

Huỳnh Thị Mỹ Lệ và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định genotype PCV2 đang lưu hành ở đàn lợn nuôi tại 4 tỉnh Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang và Hải Dương bằng kỹ thuật nested PCR. Kết quả sàng lọc 583 mẫu bệnh phẩm thu thập trong năm 2011-2012, đã phát hiện tỷ lệ dương tính với PCV2 là khác nhau giữa các địa phương. Trong 120 mẫu phủ tạng của lợn biểu hiện hội chứng liên quan đến PCV2 (Porcine circovirus type 2-associated disease, PCVAD), tỷ lệ dương tính trung bình là 54,17%, trong đó cao nhất là Bắc Giang (71,43%) và Hải Dương (70,00%) (p<0,05). Toàn bộ các chủng PCV2 lưu hành ở đàn lợn thuộc 4 tỉnh đều thuộc genotype 2b. Kết quả này sẽ rất có ý nghĩa trong các nghiên cứu tiếp theo về PCV2 lưu hành tại Việt Nam, giúp đề xuất biện pháp phòng chống bệnh do PCV2 ở đàn lợn nuôi tại Việt Nam.

Từ khóa:Lợn , nested PCR, Porcine circovirus type 2, Định type, Bắc Việt Nam


Toàn văn: PDF