Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

86, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội

Đầu mối

Nguyễn Gia Tuệ

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

86, Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại: 04.36290861
Fax: 04.38687731
Email: tckhktthuy@gmail.com

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vjol@vista.gov.vn