S. 3(51) (2019)

Mục lục

Bài viết

Invariant Differential Operators on the compactification of Symmetric Spaces Tóm tắt PDF
Trần Đạo Dõng 5
A speaker recognition system using combination method between Vector Quantization and Gaussian Mixture Model Tóm tắt PDF
Nguyễn Tú Hà, Ngô Quốc Hưng 14
Influence of phonon confinement on cyclotron-phonon resonance in infinite square quantum well Tóm tắt PDF
Võ Thành Lâm, Lê Đình 22
Môđun và vành ker-bất biến đẳng cấu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Diễm Chi 32
Một vài kết quả về môđun bất biến đẳng cấu Tóm tắt PDF
Đào Thị Trang 40
So sánh một số hàm phi tuyến trong thuật toán phân tích phần tử song song thích nghi cho ten-xơ bậc 3 và áp dụng xử lý tín hiệu điện não đồ không đầy đủ Tóm tắt PDF
Trương Minh Chính 50
Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thúy Dung, Trương Minh Đức, Trần Quang Đạt 64
Định lượng độ rối và viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Trương Minh Đức, Hồ Sỹ Chương 73
Các tính chất phi cổ điển của trạng thái hai mode kết hợp SU(1,1) thêm một và bớt một photon lẻ Tóm tắt PDF
Phan Thị Tâm, Trương Minh Đức, Lê Thị Hồng Thanh 82
Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sông Gianh Tóm tắt PDF
Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Đinh Diệu Huyền 93
Phân tích và đánh giá hàm lượng Cu, Pb, Cd, Ni trong các nguồn nước mặt tại thị xã Hương Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Ngô Văn Tứ, Hà Thùy Trang, Ngô Ngọc Nữ 101
Đặc điểm giải phẫu thích nghi một số loài thực vật thân gỗ trên vùng đất cát nội đồng ngập nước huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Trương Thị Hiếu Thảo, Trần Thị Ánh Diệp 109
Nghiên cứu động vật đất cỡ trung bình (Mesofauna) ở vùng Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thuận, Trần Văn Giang, Huỳnh Thị Tường Vy 118
Ảnh hưởng của hàm kích hoạt đến mô hình mạng nơron tích chập Tóm tắt PDF
Vĩnh Anh Nghiêm Quân, Nguyễn Lê Trung Thành, Đinh Thị Diệu Minh, Trần Hoài Nhân 125
Một giải thuật lập lịch đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng chuyển mạch chùm quang Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Chí Công, Phạm Trung Đức 135
Giải pháp khôi phục, phát triển vườn nhà phục vụ cải thiện vi khí hậu ở phường Tây Lộc, thành phố Huế Tóm tắt PDF
Lê Phúc Chi Lăng 144
Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thám, Liêng Hot Ha Ba 152
Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt PDF
Nguyễn Thám, Nguyễn Văn Thịnh 160
Cơ sở khoa học của việc quản lý tổng hợp dải ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế theo chức năng môi trường Tóm tắt PDF
Hồ Thị Thủy, Phan Anh Hằng, Nguyễn Hoàng Sơn 170
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk Tóm tắt PDF
Y Lam Niê, Nguyễn Hoàng Sơn 183