S. 238 (2010)

Mục lục

Bài viết

Thực trạng nhận thức về báo cáo trách nhiệm của nhà quản trị doanh nghiệp sản xuất ? VN Tóm tắt
PHẠM VĂN DƯỢC
ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ CÔNG Ở VIỆT NAM, NHÌN TỪ MÔ HÌNH BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH
ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM Tóm tắt
ĐỖ VĂN THẮNG, TRỊNH QUANG THIỀU
Lao động khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp: Thực trạng và giải pháp Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, BÙI VĂN TRỊNH
LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN RA NƯỚC NGOÀI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt
LÊ THỊ LANH, NGUYỄN THỊ TÁM
DOANH NHÂN VIỆT - YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HIỆN NAY Tóm tắt
NGUYỄN VĂN ĐIỂN
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở CÀ MAU Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, TRƯƠNG VĨNH ĐẠT
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
NGUYỄN THỊ THANH LIÊN
LAO ĐỘNG KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI, NGUYỄN THỊ MỸ LINH, BÙI VĂN TRỊNH
CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CAO SU TỈNH GIA LAI Tóm tắt
NGUYỄN HỮU CẦN
NÂNG CAO CƠ HỘI VIỆC LÀM QUA SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TẠI ĐÀ NẴNG Tóm tắt
TRƯƠNG BÁ THANH, ÔNG NGUYÊN CHƯƠNG
MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA Tóm tắt
ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124