S. 2 (2016)

Mục lục

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỨNG XỬ CỦA HỘ NÔNG DÂN ĐỐI VỚI DỊCH BỆNH TRONG CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Huyền, Phạm Văn Hùng 143
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt PDF
Đào Xuân Thắng, Nguyễn Phượng Lê 151
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA KHU DU LỊCH THIÊN CẦM Ở TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt PDF
Trương Thị Cẩm Anh, Nguyễn Viết Đăng 159
PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CHUYỂN PHÁT CỦA BƯU ĐIỆN TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Thị Tâm Anh 165
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÂY VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Nhiễm, Nguyễn Thị Minh Hiền 173
SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG ĐÓNG GÓP HIỆN VẬT CHO PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG NAI Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Quyết, Phạm Thị Mỹ Dung 183
RỦI RO TRONG TIÊU THỤ GÀ ĐỒI HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Mai Thị Huyền, Phạm Văn Hùng 192
CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHUYẾN NGƯ CHO NUÔI TRỒNG THỦY SÂN VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Nguyên Cự 202
THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Tóm tắt PDF
Lê Thị Hướng, Mai Thanh Cúc 211
NĂNG LỰC GIÂI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG CHỨC QUÂN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trần Minh Nguyệt, Quyền Đình Hà 220
SINH KẾ CỦA HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK LẮK Tóm tắt PDF
Phan Xuân Lĩnh, Quyền Đình Hà 229
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ - THỰC TRẠNG VÀ GIÂI PHÁP Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Dinh, Ngô Thị Thuận 238
PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Mậu Dũng 246
TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA HỘ NÔNG DÂN NGHÈO TỈNH PHÚ THỌ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Tóm tắt PDF
Trần Văn Cường, Nguyễn Mậu Dũng 256
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH GIÃN THUẾ VÀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hằng Nga, Trần Hữu Cường, Trần Hoàng Long 264
MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA HỘ DÂN ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở LÀNG NGHỀ GỖ ĐỒNG KỴ, BẮC NINH Tóm tắt PDF
Lê Thị Phương Dung, Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Thị Hương Giang 274
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga 281
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM YẾU TỐ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐẾN QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Thái Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Khắc Thời 289
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Tran Thanh Liem 297


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)