Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2017) Một số yếu tố tác động đến tiếp cận và sử dụng nước sạch của người dân các nước đang phát triển hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ LAN
 
S. 13 (2018) Một số đặc điểm của phương pháp nghiên cứu xã hội học và phương pháp nghiên cứu công tác xã hội Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU ĐỨC
 
S. 11 (2017) Một số điểm mới của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ MAI
 
S. 1 (2015) Một số điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Tóm tắt   PDF
PGS TS ĐINH THỊ MAI, ThS HÀ VĂN SỸ
 
S. 10 (2017) Mức độ hài lòng về cuộc sống của công nhân trong các khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HỮU TÀI, NGUYỄN TOÀN DIỆN
 
S. 4 (2016) Nâng cao chất lượng dạy và học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN HIỀN HƯƠNG
 
S. 11 (2017) Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay Tóm tắt   PDF
LƯƠNG THỊ LAN HUỆ
 
S. 7 (2016) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong thời kỳ mới Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN ANH, NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường đại học Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN ĐỨC TĨNH
 
S. 1 (2015) Nâng cao năng lực trình độ và đời sống công nhân, nhân tố quan trọng đảm bảo hội nhập quốc tế thắng lợi Tóm tắt   PDF
PGS TS DƯƠNG VĂN SAO
 
S. 14 (2018) Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong sử dụng nguồn nhân lực Tóm tắt   PDF
LÊ XUÂN SINH
 
S. 8 (2017) Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 14 (2018) Nâng cao vai trò công đoàn trong bảo đảm quyền làm việc của người lao động ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐINH XUÂN THẢO, KHẮC THỊ NGỌC HOA
 
S. 14 (2018) Nâng cao vai trò của công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ MINH PHƯƠNG
 
S. 8 (2017) Nâng cao vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Tóm tắt   PDF
NGUYỄN CÔNG ĐỨC
 
S. 11 (2017) Nâng cao vốn xã hội cho cán bộ công đoàn trong thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể Tóm tắt   PDF
LÊ PHƯƠNG THẢO, TẠ ÁNH NGUYỆT
 
S. 4 (2016) Những hạn chế về lao động, việc làm của Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS CÙ THỊ THANH THÚY
 
S. 9 (2017) Những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Khánh Hòa – Một kết quả điều tra xã hội học Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ HỒNG KHANH, NGUYỄN VĂN THANH
 
S. 3 (2016) Những nhân tố chính ảnh hưởng đến vai trò Công tác xã hội trong việc đảm bảo An sinh xã hội cho người dân đồng bằng sông Hồng Tóm tắt   PDF
PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU HÀ, ThS. LƯƠNG BÍCH THỦY
 
S. 8 (2017) Những nhân tố tác động tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Xây dựng Tóm tắt   PDF
NGUYỄN KIM THANH
 
S. 5 (2016) Những thách thức của Công đoàn Việt Nam khi hội nhập TPP Tóm tắt   PDF
ĐAN TÂM
 
S. 6 (2016) Những đổi mới cơ bản luật Kế toán 2015 theo yêu cầu hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
PGS.TS. ĐINH THỊ MAI
 
S. 7 (2016) Những điểm mới cơ bản của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ HÒA
 
S. 1 (2015) Những điểm mới về công đoàn Việt Nam trong Điều 10 Hiến pháp 2013 Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 12 (2018) Nhiệm vụ của kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp theo tinh thần thông tư 107/2017/TT-BTC Tóm tắt   PDF
HÀ THỊ HỒNG HẠNH
 
101 - 125 trong số 248 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>