Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 7 (2016) Giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
HÀ VĂN SỸ, NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 12 (2018) Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công đoàn góp phần nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
 
S. 14 (2018) Giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt   PDF
TẠ THỊ ÁNH NGUYỆT
 
S. 11 (2017) Giải pháp tăng cường tính tích cực tham gia các hoạt động xã hội của công nhân trong giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
DƯƠNG DUY ĐẠT
 
S. 10 (2017) Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay Tóm tắt   PDF
DƯƠNG VĂN ĐẠI
 
S. 9 (2017) Giới thiệu xã hội học Mác – Lênin Tóm tắt   PDF
PHẠM XUÂN HẢO
 
S. 9 (2017) Hành vi lêch chuẩn khi sử dụng mạng xã hội của thanh niên – tiếp cận từ góc độ chức năng luận Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
 
S. 6 (2016) Hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên năm thứ nhất trong trường đại học Tóm tắt   PDF
ThS ĐỖ AN LỰC
 
S. 2 (2015) Hệ thống chính sách giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực dân tộc ít người qua các thời kỳ Tóm tắt   PDF
TS TRẦN THỊ BÍCH HẰNG
 
S. 7 (2016) Hồ Chí Minh - người sáng lập và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 11 (2017) Hồ Chí Minh – Người sáng lập và xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
 
S. 8 (2017) Hồ Chí Minh trong việc trọng dụng nhân tài Tóm tắt   PDF
LÊ TỐ ANH, NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 7 (2016) Hồ Chí Minh với công tác kiều bào và sự vận dụng của Đảng, nhà nước ta hiện nay Tóm tắt   PDF
BÙI THỊ BÍCH THUẬN
 
S. 11 (2017) Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ TỐ ANH
 
S. 8 (2017) Hỗ trợ cho giảng viên trẻ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
TRẦN THỊ HOÀI THU
 
S. 12 (2018) Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam sau đề án “cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020” Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ MINH CHÂU
 
S. 1 (2015) Hoàn thiện chính sách đãi ngộ cán bộ công đoàn chuyên trách trong điều kiện hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS NGÔ ANH TOÀN
 
S. 10 (2017) Hoạt động của công đoàn Nga, Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với hoạt động công đoàn Việt Nam Tóm tắt   PDF
ĐẶNG XUÂN GIÁP, ĐỖ HỒNG THẮNG
 
S. 6 (2016) Hoạt động của nhân viên công tác xã hội trong lĩnh vực y tế - kinh nghiệm từ mô hình của Mỹ Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ĐỨC HỮU
 
S. 10 (2017) Hướng đi cho thị trường Bitcoin tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU TRANG
 
S. 11 (2017) Kết hợp tiếng Việt và tiếng Anh trong quá trình giảng dạy ngoại ngữ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN LƯƠNG
 
S. 12 (2018) Kỹ năng thuyết trình - một trong những yếu tố quyết định hiệu quả công tác của cán bộ công đoàn Tóm tắt   PDF
VŨ THỊ GIANG, NGUYỄN THỊ MINH THÚY
 
S. 6 (2016) Kỹ thuật phát hiện tri thức và khai phá dữ liệu, ứng dụng trong bài toán dự báo từ thông tin kinh tế - xã hội Tóm tắt   PDF
ThS BÙI DƯƠNG HƯNG, TRAN THỊ THU TRANG
 
S. 5 (2016) Khái niệm và tiêu chí cơ bản đánh giá nghèo ở Việt Nam dưới góc nhìn đa chiều Tóm tắt   PDF
ThS. TRƯƠNG THỊ NHƯ NGUYỆT
 
S. 4 (2016) Khoa Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới Tóm tắt   PDF
TS. NGUYỄN ANH TUẤN
 
51 - 75 trong số 248 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>