Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các phương pháp phân tích nhu cầu người học trong các chương trình tiếng Anh chuyên ngành tại các trường đại học

TRỊNH THỊ THỦY NGUYÊN

Tóm tắt


    Tầm quan trọng của phân tích nhu cầu người học trong các khóa học tiếng Anh chuyên ngành là không thể phủnhận. Tuy nhiên, việc phân tích nhu cầu của người học trước khi thiết kế các khóa học này chưa được chú trọng ở các trường đạihọc tại Việt Nam. Mỗi mô hình phân tích nhu cầu người học có các điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Bài báo này tập trung giớithiệu ba phương pháp phân tích nhu cầu của người học để có thể xây dựng các khóa học tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả giúpngười học say mê học tập với động lực mạnh mẽ.    

Toàn văn: PDF