Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 13 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại các doanh nghiệp ở Hà Nội

LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

Tóm tắt


    Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu, đánh giá hiện trạng sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng tạicác doanh nghiệp ở Hà Nội hiện nay, đồng thời tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này, nhằm cung cấp cho các nhàquản lý doanh nghiệp cách nhìn sâu sắc hơn về các nhân tố có thể mang lại sự thỏa mãn công việc cho nhân viên, từ đó có địnhhướng, chính sách phù hợp để giữ chân những nhân viên có năng lực gắn bó lâu dài với công ty.    

Toàn văn: PDF