Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bác Tôn - Người đặt cơ sở, nền tảng cho lý luận và công tác công đoàn Việt Nam

PHẠM VĂN HÀ

Tóm tắt


    Cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng càng dần lùi vào quá khứ lịch sử, chúng ta càng có nhiều cơ hội để nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn về những đóng góp to lớn của Bác Tôn đối với Cách mạng Việt Nam nói chung và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói riêng. Nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Tôn (1888-2018), tác giả xin gửi tới quí độc giả bài viết: "Bác Tôn - người đặt cơ sở, nền tảng cho lý luận và công tác Công đòan Việt Nam". 


Toàn văn: PDF