Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

“Hành chính hóa” và biểu hiện của “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động công đoàn

VŨ THỊ LOAN

Tóm tắt


     Hành chính hóa trong hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội là một căn bệnh xuất hiện khi nhà nước thực hiệnquyền độc tôn trực tiếp điều hành mọi hoạt động xã hội thông qua hệ thống hành chính bao trùm lên mọi cá nhân và tổ chức xã hội.Cùng với tiến trình cải cách hành chính nhà nước, việc khắc phục tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động của các tổ chứcchính trị - xã hội nói chung, tổ chức Công đoàn nói riêng nhằm tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức là một yêu cầu cấp bách. Tuy nhiên,để khắc phục được tình trạng hành chính hóa trong tổ chức và hoạt động công đoàn phải nhận diện được những biểu hiện của "hànhchính hóa" trong tổ chức và hoạt động công đoàn đó.    

Toàn văn: PDF